skip to Main Content
ភាពសាមញ្ញ គឺជាប្រាកដភាពនៃជីវិតដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការឈឺឆ្អាល។

ភាពសាមញ្ញ គឺជាប្រាកដភាពនៃជីវិតដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការឈឺឆ្អាល។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top