skip to Main Content
ចូរក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នក មើលពីជម្រៅចិត្តរបស់អ្នក ហើយឈ្វេងយល់ពីខ្លួនអ្នកឱ្យច្បាស់។ ចូរសួរខ្លួនអ្នកថា​ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានវត្តមាននៅទីនេះ? ចូររកហេតុផលឱ្យឃើញ នោះអ្នកនឹងយល់ពីខ្លួនអ្នកកាន់តែច្បាស់។

ចូរក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នក មើលពីជម្រៅចិត្តរបស់អ្នក ហើយឈ្វេងយល់ពីខ្លួនអ្នកឱ្យច្បាស់។ ចូរសួរខ្លួនអ្នកថា​ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានវត្តមាននៅទីនេះ? ចូររកហេតុផលឱ្យឃើញ នោះអ្នកនឹងយល់ពីខ្លួនអ្នកកាន់តែច្បាស់។

Look around you, look within yourself, do soul searching. Ask yourself why you are here? Find your reasons; you will find yourself.

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top