skip to Main Content
គ្រប់មនោគមវិជ្ជាដែលត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុសមផល ពិតជាអាចព្យាបាលបេះដូង ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍បរិសុទ្ធ ជម្រះអស់មន្ទិល និងផ្សាំងចិត្តសៅហ្មងនានាបាន។ ដូច្នេះ ចូរនិយាយពីអ្វីដែលចិត្តអ្នកចង់និយាយដោយកុំខ្លាចអ្វីទាំងអស់!

គ្រប់មនោគមវិជ្ជាដែលត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុសមផល ពិតជាអាចព្យាបាលបេះដូង ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍បរិសុទ្ធ ជម្រះអស់មន្ទិល និងផ្សាំងចិត្តសៅហ្មងនានាបាន។ ដូច្នេះ ចូរនិយាយពីអ្វីដែលចិត្តអ្នកចង់និយាយដោយកុំខ្លាចអ្វីទាំងអស់!

Factual and justifiable ideologies cure the hearts, purify the minds, cleanse the souls and tame the devils. So, please speak your mind and fear none.

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top