skip to Main Content
អ្វីដែលមនុស្សយើងចេះទាំងអស់ មិនប្រាកដថាសុទ្ធតែចេះមកពីរៀនសូត្រនៅតាមសាលានោះទេ ជួនកាល អាចចេះមកពីការងារ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្នកបណ្តុះឱ្យចេះ។
  • Quote

អ្វីដែលមនុស្សយើងចេះទាំងអស់ មិនប្រាកដថាសុទ្ធតែចេះមកពីរៀនសូត្រនៅតាមសាលានោះទេ ជួនកាល អាចចេះមកពីការងារ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្នកបណ្តុះឱ្យចេះ។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top