skip to Main Content
មាន ក្រ មិនសន្មតទៅលើពូជសាសន៍ទេ គឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំ និងការព្យាយាម។ ពោលគឺធ្វើច្រើនបានច្រើន ធ្វើតិចបានតិច។
  • Quote

មាន ក្រ មិនសន្មតទៅលើពូជសាសន៍ទេ គឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំ និងការព្យាយាម។ ពោលគឺធ្វើច្រើនបានច្រើន ធ្វើតិចបានតិច។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top