skip to Main Content
មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ គឺការធ្វើការច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់ មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ គឺការធ្វើការច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់ មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top